ANBI

Stichting Activa is door de belastingdienst sinds 28 juni 2010 erkend als goed doel. De stichting heeft hiermee de zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen. Deze erkenning heeft tot gevolg dat Activa over ontvangen giften, erfenissen en legaten (ongeacht de hoogte van de verkrijging) geen erfbelasting hoeft te betalen.

Logo ANBIVoor u kan deze ANBI status ook een positief gevolg hebben. Zoals u wellicht weet zijn giften die u doet aan een goed doel wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting doch alleen indien en voor zover u boven een bepaalde (inkomensafhankelijke) drempel uitkomt. Giften aan een ANBI instelling zijn daarentegen geheel aftrekbaar indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het moet gaan om een periodieke gift (met andere woorden u moet minimaal jaarlijks eenzelfde gift doen);
  • u gaat met het betreffende goede doel de verplichting aan om deze gift voor ten minste 5 jaar te doen;
  • de verplichting tot het doen van gemelde periodieke gift moet worden vastgelegd in een notariĆ«le akte.