Ondersteuning en Subsidies

Statutaire doelstelling:

Het realiseren van praktische en materiele ondersteuning van activiteiten, het bevorderen van integratie in de samenleving en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking, die cliënt zijn van organisaties die in de gemeente Horst aan de Maas zijn gevestigd en van thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking woonachtig in de gemeente Horst aan de Maas, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Activa tracht deze doelstelling te verwezenlijken via:

 • Het initiëren en coördineren van activiteiten, gericht op acceptatie
 • Het initiëren en coördineren van activiteiten, gericht op fondswerving en sponsoring
 • Inzet van netwerken

Welke vormen van ondersteuning zijn mogelijk?
In het verleden heeft Activa allerlei activiteiten ondersteund. In beginsel komen activiteiten in aanmerking voor ondersteuning als deze elementen bevatten die gericht zijn op de integratie, participatie en acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. Activa zal nooit alle kosten van een activiteit voor haar rekening nemen. Wij verwachten dat organisatoren ook zelf voor deelfinanciering zorgdragen en richten ons op cofinanciering. Indien nodig kunnen wij onze netwerken inzetten voor financiering van activiteiten door derden, bijvoorbeeld hulp bij fondswerving.
Download hier het  aanvraagformulier subsidie.

Activiteiten die in de afgelopen jaren door Activa (mede) zijn ondersteund:

 • Kinderboerderij Deken Creemersstraat.
 • Mikado straatfestival (meerdere malen).
 • Aanschaf muziek apparatuur Boem Box Band.
 • Inrichting Mikado.
 • Belevingstuin kinderdienstencentrum Twinkeling.  Beleeftuin Twinkeling Kleur Horst 5_web
 • Smartlappenfestival.
 • Ondersteuning activiteiten basisschool de Schakel Broekhuizenvorst en bewoners van Bornestraat 2.
 • Aanschaf twee smartboards voor Twinkeling.Touch screen Twinkeling Horst.jpg_web
 • Talentenspektakel Joho.
 • Truck Run.
 • Integratie activiteiten tussen kinderen en medewerkers van de Stichting Kinderopvang en Dichterbij in Twinkeling.
 • Songfestival Wendelhorst aan de Maas (jeugdkoor La Campanella Meterik).
 • Lentefeest (geïntegreerde  ouderenactiviteit).
 • Aanschaf rolstoelfietsenRolstoelfiets Dichterbij van Bornestraat Horst_web
 • IC Dressage Event in Grubbenvorst, een tweedaags dressuur evenement.
 • Schilderproject i.s.m. Gewoën Grubbevors. Cliënten van Dichterbij en kinderen van de Basisschool Grubbenvorst hebben in nauwe samenwerking een bijdrage geleverd aan verfraaiing van de omheining van het bouwcomplex in de kom van Grubbenvorst.
 • Aanmoedigingsbijdrage Sporting ST Swolgen als eenmalige startbijdrage voor een op te richten fonds dat tot doelstelling heeft om jongeren die binnen ’t Raayke verblijven de mogelijkheid te bieden om op recreatieve wijze deel te nemen aan trainingen en of (oefen)wedstrijden op het gebied van korfbal en voetbal binnen de vereniging Sporting GT.
 • Burendag Dichterbij en van Blitterswijckstraat.
 • Theater Bos op je Pad 2Theaterproductie Bos op je Pad.
 • Intermediair vervoersactiviteiten. Activa beheert en coördineert een door de gemeente Horst aan de Maas beschikbaar gesteld budget voor vervoersactiviteiten.
 • In 2016 werd de aanschaf van een duofiets door Stichting Kameleon mede mogelijk gemaakt door een donatie.